Tweede seminarie over Enhanced Landfill Mining in het Europees parlement

27-11-2018

Op 20 november 2018 vond het tweede seminarie over Enhanced Landfill Mining plaats in het Europees Parlement. Meer dan 50 experten uit de industrie en regionale en Europese organisaties debatteerden over de noodzaak van een dynamisch afvalstortbeheer.

Europa telt meer dan 500.000 stortplaatsen. Een dynamisch beleid voor het beheer van deze afvalopslagplaatsen dringt zich dan ook op. Academici, experten uit de industrie en deskundigen van regionale en Europese organisaties namen deel aan dit interactieve debat over het ontwikkelen van een strategie voor een dynamisch stortbeheer en ‘landfill mining’.

Van eeuwigdurende monitoring naar een dynamisch stortbeheer

De noodzaak om te evolueren van het klassieke concept van het eeuwigdurende monitoren van afvalopslagplaatsen naar een dynamisch stortbeheer op lange termijn werd al snel duidelijk. Dit betekent dat de huidige richtlijn voor het storten van afvalstoffen volledig aan haar doel voorbijschiet.

Zo is de richtlijn niet van toepassing voor de oude historische afvalopslagplaatsen die al bestonden voor de richtlijn (1999) werd ingevoerd. Hierdoor is ruim 90% van de meer dan 500.000 Europese stortplaatsen niet onderhevig aan deze richtlijn.

Daarnaast legt de huidige richtlijn onvoldoende verplichtingen op lange termijn op. Verder zijn de fondsen voor het beheer van de afvalopslagplaatsen na hun sluiting onvoldoende waardoor elke vorm van herontwikkeling wordt ontmoedigd.

Gemiste kans

Ook worden in de huidige richtlijn kansen gemist om de afvalplaatsen nuttig te valoriseren via tijdelijk gebruik en herontwikkeling van de gronden om op die manier inkomsten te genereren voor de nazorg, remediatie en eventuele ‘mining’ activiteiten in de toekomst.

Vanuit EURELCO, RAWFILL, COCOON en NEW-MINE wordt verder gewerkt om te komen tot een langetermijnvisie voor het beheer van afvalopslagplaatsen die past binnen de doelstellingen van klimaatverandering, mitigatie, adaptatie en circulaire economie.

Dit tweede seminarie in het Europees Parlement werd georganiseerd in samenwerking met Europees Parlementslid Hilde Vautmans, SIM² KU Leuven, Cleantech Flanders, EURELCO, NEW-MINE, COCOON en RAWFILL.

Download NEW-MINE Policy Brief (december 2018)

Foto: © 2018 EU/EP

Aankomende events

Aankomend event