Van afvalwater naar hoogwaardig proceswater

25-06-2018

Op 18 juni 2018 vond de derde workshop binnen het IMPROVED project plaats bij BASF in Antwerpen. Dit keer zoemden we in op de resultaten die behaald werden bij Yara, waar de testen werden afgerond in april. Eind april verhuisden de waterzuiveringscontainers naar BASF.

Om de condensaten bij Yara te hergebruiken, werden drie verschillende technologieën getest: omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandistillatie. Als geen organische contaminanten aanwezig zijn, bleek elektrodialyse de aangewezen techniek. Als die er wel zijn, scoort membraandistillatie beter. Dankzij de mobiele testinfrastructuur heeft Yara nu een goede inschatting van de mogelijke behandelingstechnieken voor hun probleemstromen en kunnen zij verder de implementatie van deze technieken bekijken.

De workshop zelf vond plaats bij BASF, waar de testinfrastructuur momenteel heel wat uren klopt. Naast presentaties over de testen zelf, konden de bezoekers dan ook de containers live in actie zien. Bij BASF ligt de focus anders dan bij Yara. Zij willen onderzoeken welke technieken nodig zijn om van Biesboschwater proceswater te maken. Zij maakten de switch van drinkwater naar oppervlaktewater enkele jaren geleden al om hun drinkwaterinname te verminderen. Hierdoor komen echter meer organische contaminanten in het proceswater terecht, die voor heel wat problemen kunnen zorgen in het proces. Met de testinfrastructuur zullen we nagaan met welke behandelingstechniek(en) dit vermeden kan worden.

Meer informatie over IMPROVED

Aankomende events

Aankomend event

Sfeerbeelden

Presentaties