Eerste seminarie over Enhanced Landfill Mining in het Europees Parlement

27-10-2015

Op 20 oktober organiseerde het Europees Parlement voor de eerste keer een seminarie over Enhanced Landfill Mining. Dit seminarie werd in samenwerking met EURELCO georganiseerd door twee Europese parlementsleden: Hilde Vautmans (ALDE) en Mark Demesmaeker (ECR).

Tijdens dit seminarie gaf Peter Tom Jones (Coördinator @ EURELCO) een zeer duidelijk beeld van de voordelen van Enhanced Landfill Mining. Ook vond er een zeer vruchtbare dialoog plaats met de leden van het Europees Parlement en de verschillende betrokken Directoraat-generalen van de Europese Commissie (Ondernemingen & Industrie, Onderzoek & Innovatie, Energie en Milieu). Het seminarie was een groot succes, met 100 deelnemers uit een groot aantal Europese lidstaten.

Hilde Vautmans was zeer verbaasd toen ze de infographic van EURELCO zag waarin een overzicht werd gegeven van het aantal stortplaatsen in 28 Europese landen. Europa herbergt 150.000 tot 500.000 stortplaatsen. 90% van die stortplaatsen vereisen een dure sanering. De totale saneringskost zou liggen tussen de 100 en 1.000 miljard euro. Deze conclusies hebben geleid tot een aantal actiepunten:

  • Er is een duidelijke behoefte aan een grondige inventarisatie van de stortplaatsen in Europa: hoeveelheid, leeftijd, grootte, type en milieuprofiel. 
  • Er is ook nood aan een uitgebreide langetermijnvisie voor het toekomstige beheer en herstel van de 500.000 stortplaatsen in Europa. 
  • Om de kosten van de toekomstige sanering te verminderen, moet die sanering worden gecombineerd met de recuperatie van materialen volgens de principes van Enhanced Landfill Mining. 
  • Er moet ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve upcycling technologieën die een hogere toegevoegde waarde leveren.

Foto: © 2018 EU/EP

Aankomende events

Aankomend event

Video