Derde internationaal symposium over Enhanced Landfill Mining in Lissabon (Portugal)

15-02-2016

Het symposium vond plaats van 8 tot 10 februari en werd georganiseerd in het kader van EURELCO. De keynote sprekers wierpen een licht op de recente technologische, maar ook niet-technologische aspecten van Enhanced Landfill Mining in een circulaire context. 

EURELCO is een open, quadruple helix netwerk dat de vereiste technologische, juridische, sociale, economische, ecologische en organisatorische innovatie met betrekking tot Enhanced Landfill Mining ondersteunt.

De keynote sprekers gaven de deelnemers een status over de kernaspecten van Enhanced Landfill Mining zoals geofysische studies voor de exploratie van de stortplaatsen, state of the art sorteertechnologieën, zonne- en plasmavergassing, criteria om projecten over Enhanced Landfill Mining te beoordelen, enz. 

Het vierde internationaal symposium over Enhanced Landfill Mining zal plaatsvinden in 2018.

Meer informatie over het derde internationaal symposium

Aankomende events

Aankomend event