Vlaams parlementslid Hilde Vautmans onthult haar actieplan voor stortplaatsen

13-02-2017

Vlaams Europarlementslid maakte op 6 februari haar actieplan bekend voor het valoriseren en beheren van stortplaatsen. Ook opende ze de algemene vergadering van EURELCO die bijgewoond werd door 70 deelnemers uit 13 verschillende Europese landen. 

Sinds 1950 is er een enorme hoeveelheid afval gedumpt in stortplaatsen. In Europa zijn meer dan500.000 stortplaatsen. DeEuropese Commissie is vragende partijvoor een duidelijke aanpak voor het beheer van de stortplaatsen in Europa. Stortplaatsen worden beschouwd als dynamische voorraden van grondstoffen (materiaal, energie, land) die in de economie kunnen worden geïntegreerd.Op 20 oktober 2015 organiseerden Hilde Vautmans en het European Enhanced Landfill Mining Consortium (EURELCO) het eerste ELFM seminarie in het Europees Parlement. Dit seminarie zette ELFM definitief op de landkaart en maakte een serie besluiten en aanbevelingen. Met bijna 100 deelnemers was het seminarie een groot succes.

Vorige week heeft Hilde Vautmans het startschot gegeven van twee Europese projecten die worden getrokken door Vlaamse partners en die ELFM mogelijk moeten maken: NEW-MINE en COCOON. Deze projecten hebben een aantal besluiten van het eerste ELFM seminarie geïntegreerd: duidelijke behoefte aan het ontwikkelen van een inventaris(grootte, type, hoeveelheid afval en milieuprofiel) van de 500.000 Europese stortplaatsen, een uitgebreide langetermijnvisievoor het beheer van de stortplaatsen en het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve upcycling technologieën die producten met hogere toegevoegde waarde leveren. Hilde Vautmans zal in 2017 ook een formele Europese parlementaire werkgroep over ELFM oprichten onder haar voorzitterschap.

Bekijk de volledige reportage op vrt.be

Aankomende events

Aankomend event