Vierde internationaal symposium over ELFM in Mechelen (België)

12-02-2018

Het symposium vond plaats op 5 en 6 februari en werd georganiseerd in het kader van EURELCO. De keynote sprekers wierpen een licht op de recente technologische, maar ook niet-technologische aspecten van Enhanced Landfill Mining in een circulaire context. 

EURELCO is een open, quadruple helix netwerk dat de vereiste technologische, juridische, sociale, economische, ecologische en organisatorische innovatie met betrekking tot Enhanced Landfill Mining ondersteunt.

De keynote sprekers gaven de meer dan 150 deelnemers een update over de kernaspecten van Enhanced Landfill Mining. Zo kwam onder andere het volgende aan bod: 

  • geofysische studies voor de exploratie van de stortplaatsen
  • state of the art sorteertechnologieën
  • zonne- en plasmavergassing
  • criteria om projecten over Enhanced Landfill Mining te beoordelen

Het vijfde internationaal symposium over Enhanced Landfill Mining zal plaatsvinden in 2020.

Meer informatie

Aankomende events

Aankomend event