Artefact symposium: van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie

28-02-2018

De weg naar een koolstofarme, cleantechgebaseerde economie wordt getekend door een paradox. Enerzijds zijn kritieke metalen enorm van belang in veel duurzame sectoren. Anderzijds kent de primaire industrie een erg negatief beeld. 

Voor cleantechtoepassingen zijn geavanceerde materialen nodig die vele verschillende zeldzame metalen bevatten. Zo zijn de zeldzame metalen neodymium en dysprosium essentieel voor sterke permanente batterijen voor elektromotoren en windturbines. De zeldzame metalen indium, gallium en germanium zijn dan weer nodig voor zonnecellen. Al deze metalen zijn kritiek omdat hun bevoorrading binnen Europa niet is verzekerd. Door de transitie naar een koolstofarme economie zal de vraag naar zeldzame metalen alleen maar stijgen. Nieuwe bronnen voor deze zeldzame metalen zijn dus noodzakelijk. Een oplossing is het ontginnen en recycleren van kritieke metalen. 

Gerenommeerde nationale en internationale sprekers zoals Serge de Gheldere (Futureproofed), Leida Rijnhout (Friends of the Earth Europe), Egbert Lox (Umicore), Peter Standaert (EcoWerf), Karel Van Acker (EIT Raw Materials) en Kostas Komnitsas (Universiteit Kreta) namen de deelnemers mee in de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.Deze verandering geldt niet alleen voor de elektriciteitsproductie, maar ook voor elektrische wagens. De overgang naar een koolstofarme maatschappij stelt ons voor grote uitdagingen, zoals de ontwikkeling van efficiënte windturbines, zonnecellen, elektromotoren en batterijen. 

De keynote sprekers waren het er over eens dat deze transitie noodzakelijk is en gingen onder leiding van moderator Dirk Draulans (Knack) in debat over de manier waarop deze tranistie kan gebeuren. Moeten we meer inzetten op recyclage? Kunnen we verantwoord ontginnen binnen en buiten Europa? Moet er een globale attitudewijziging van consuminderen komen?

Ook stond de rol van de overheid ter discussie. Stef Denayer van i-Cleantech Vlaanderen benadrukte dat vaak de technologie beschikbaar is en de industrie klaar is, maar dat de politieke wereld aarzelt om duidelijke beslissingen te nemen. Wettelijke procedures staan op deze manier bijvoorbeeld Enhanced Landfill Mining in de weg. Hierdoor kan het valoriseren van afvalstromen uit stortplaatsen naar materialen en energie nog niet in de praktijk worden gebracht. 

Als toemaatje konden de deelnemers de tentoonstelling “This Rare Earth – Stories from Below” bezoeken. De kunstwerken waren gemaakt van geologische materialen die zich onder de aardkost bevinden. 

Aankomende events

Aankomend event

Video