Europees consortium rond enhanced landfill mining met 62 leden uit 14 Europese landen

Cleantech Flanders is lid van EURELCO. EURELCO is een open, quadruple helix netwerk dat de vereiste technologische, juridische, sociale, economische, ecologische en organisatorische innovatie met betrekking tot enhanced landfill mining ondersteunt. Zo draagt EURELCO bij tot de transitie naar een grondstoffenefficiënte, circulaire, koolstofarme economie. Het doel van EURELCO is de geïntegreerde valorisatie van stortplaatsen in Europa te faciliteren.

Sinds 1950 is er een enorme hoeveelheid afval gedumpt in stortplaatsen. In Europa zijn meer dan 500.000 stortplaatsen. Stortplaatsen zijn dynamische voorraden van grondstoffen (materialen, energie, land) die terug in de economie kunnen worden geïntegreerd. Het doel van EURELCO is de geïntegreerde valorisatie van stortplaatsen in Europa te faciliteren. EURELCO zorgt voor de technologische innovatie over de volledige waardeketen van enhanced landfill mining: van opgraven tot scheiden, thermische valorisatie en upcycling. Daarnaast brengt EURELCO potentiële barrières voor enhanced landfill mining op economisch, sociaal en juridisch vlak in kaart en probeert deze weg te nemen.

Op 20 oktober 2015 organiseerde EURELCO samen met de Europese parlementsleden Hilde Vautmans en Mark Demesmaeker het eerste seminarie over enhanced landfill mining in het Europees Parlement. Dit seminarie zette enhanced landfill mining definitief op de landkaart. Download de publicatie. Sindsdien heeft EURELCO drie Europese projecten gewonnen die enhanced landfill mining mogelijk moeten maken:

  1. COCOON, een Interreg Europe project dat een duidelijk beleid zal uittekenen voor het beheer van de stortplaatsen in Europa, wordt gefinancierd met een budget van 1,4 miljoen euro.
  2. Met een budget van 2,29 miljoen euro zal het Interreg North-West-Europe project RAWFILL een nieuwe circulaire economie ondersteunen voor grondstoffen uit stortplaatsen.
  3. NEW-MINE, een H2020 European Network Training project ontving een budget van 3,8 miljoen euro voor onderzoek naar de transformatie van afval tot hoogwaardige producten zoals waterstof en cement.

Download het verslag van dit seminarie. 

Benieuwd naar de voordelen van enhanced landfill mining? Bekijk de video met ex-MTV-ster Ray Cokes.

Wens je een overzicht van het aantal stortplaatsen in 28 Europese landen? Download de infographic.  

Aankomende events

Aankomend event