Straatlicht volgens de principes van de circulaire economie

De stad Halle wenst de openbare verlichting innovatief te vernieuwen. Het doel is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van de circulaire economie. De stad Halle gaat dus niet investeren in de verlichtingsstructuur, maar betaalt enkel voor het licht. Dit licht zal slim stuurbaar zijn en gekoppeld worden aan een doof- en dimstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.

In 2014 ondertekende de Stad Halle het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. De stad wil dan ook actief werk maken van de klimaatdoelstellingen om minstens 20% energie en CO2te besparen tegen 2020 en vervolgens te werken naar klimaatneutraliteit. Eén van de grootste energieverbruikers in de stad Halle is de openbare verlichting. De stad was dan ook onmiddellijk kandidaat bij de eerste call van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse Overheid. Het project werd goedgekeurd en startte begin 2018 voor een periode van 2 jaar.

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van de circulaire economie. Dit betekent dat de stad Halle niet gaat investeren in de verlichtingsstructuur en dus niet langer eigenaar van de lichtinfrastructuur in de straten is maar betaalt voor de service, namelijk het licht. Dit licht zal slim stuurbaar zijn en gekoppeld worden aan een doof- en dimstrategie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie. De burger investeert mee en heeft dus inspraak in het lichtcomfort. 

Finaal is het de bedoeling dat dit dienstencontract, onder de vorm van een lastenboek, kan worden uitgerold naar de Vlaamse steden en gemeenten die hun verantwoordlijkheden willen opnemen om de emissiereductiedoelstellingen onder het Burgemeestersconvenant te realiseren. 

De realisatie van een grootschalig pilootproject zal meetbaar aantonen welke energiebesparing daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en hoeveel deze besparing nog verwijderd zit van de Europese klimaatambities tegen 2050, namelijk 80% minder broeikasgassen.

Aankomende events

Aankomend event