Grondstofverbruik in de proces- en maakindustrie verlagen

Ben je actief in de proces- en maakindustrie en sta je op het punt om een innovatief product op de markt te brengen? Laat GIST jou dan financieel ondersteunen om de haalbaarheid van jouw project in kaart te brengen. Je kan jouw haalbaarheidsstudie indienen tot en met 31 augustus 2019.

 

GIST: Growing Industry through a Sustainability Transition

Een tekort aan kennis, hoge opstartkosten en onzekere resultaten zorgen ervoor dat innovatieve cleantechoplossingen uitblijven en een groot potentieel onbenut blijft. GIST wil hier verandering in brengen door het ondersteunen en cofinancieren van haalbaarheidsstudies.

Welke projecten komen in aanmerking?

De vierde projectoproep loopt van 15 juni tot en met 31 augustus 2019 en heeft als thema ‘mobiliteit’. GIST zoekt projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Dit mag zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

Er zijn twee varianten waarvoor je een projectvoorstel kan indienen:

  • Front-End Engineering Design (FEED): voor het uitwerken van concepten en het in kaart brengen van operationele uitdagingen en financiële risico’s.
  • FEED-light: om specifieke technische vragen op te lossen. De focus ligt hier op de samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen.

Enkel bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen of in één van de volgende Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland komen in aanmerking.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 15.000 euro voor ‘lichte’ haalbaarheidsstudies, en zelfs tot 120.000 euro voor meer grootschalige haalbaarheidsstudies. 

Projectaanvraag

Wil je een projectaanvraag indienen voor GIST? Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier naar aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com.

  • Samen met het aanvraagformulier dien je jouw projectplan in. Bekijk hier een voorbeeld van een projectplan.
  • Geef ook aan voor welk traject, een FEED-haalbaarheidsstudie of een FEED-light haalbaarheidsstudie, je een aanvraag doet.
  • Neem op voorhand het subsidiereglement door, zo ben ben je zeker dat jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

 

Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw projectaanvraag?

Voor Vlaanderen kan je contact opnemen met:

Voor de Nederlandse regio's kan je contact opnemen met:​

 

Hieronder vind je alle documentatie van GIST terug.

Projectaanvraag

Projectbeheer

Regelgeving

Logo's

 

Grensoverschrijdende samenwerking

GIST is een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Beide regio’s hebben een grote energie-intensieve industrie. GIST is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. GIST wordt ook mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Limburg.

Partners

Co-financiers
Ministerie van economische zaken en klimaat

Aankomende events

Aankomend event