Grondstofverbruik in de maakindustrie verlagen met een hoog opschalingspotentieel

Ben je actief in de proces- en maakindustrie en sta je op het punt om een innovatief product naar de markt te brengen? Laat GIST jou financieel ondersteunen om de haalbaarheid van jouw project beter in kaart te brengen. Voor de tweede projectoproep staat het thema circulaire economie centraal. Je kan je projectaanvraag indienen tot en met 15 december 2018.

GIST: Growing Industry through a Sustainability Transition

GIST beoogt om het energie- en grondstofverbruik in de maakindustrie te verlagen door middel van gemotiveerde, grootschalige implementatie van innovatieve cleantechoplossingen. Door de uitvoering van volwaardige Front End Engineering Design (FEED-) studies en kleinschalige haalbaarheidsstudies wil het GIST-project een hefboom aan investeringen in beweging zetten.

Met broeikasgasemissies in het achterhoofd worden vandaag in de kapitaalintensieve maakindustrie onvoldoende cleantechinnovaties doorgevoerd om de klimaatambities te halen. Hoge ontwikkelkosten en het hoge risicoprofiel spelen een rol, met als gevolg dat te weinig geïnvesteerd wordt in duurzaamheidsinnovaties en een groot potentieel onbenut blijft. 

Het project GIST wil hier verandering in brengen door voor 25 bedrijven in de grensregio Nederland-Vlaanderen haalbaarheidsstudies voor duurzame innovaties te ontwikkelen en co-financieren. Dit doen we door bedrijven binnen de proces- en maakindustrie te stimuleren om haalbaarheidsonderzoek voor duurzame technologische innovaties uit te voeren en zo door de ‘Valley of Death’ te helpen.

Grensoverschrijdende samenwerking

GIST is een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Beide regio’s hebben een grote energie-intensieve industrie. GIST is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. GIST wordt ook mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Limburg.

Projectaanvraag

Wil je een projectaanvraag indienen voor het project GIST? Hieronder vind je alle nodige informatie en documentatie.

Projectaanvraag

Projectbeheer

Regelgeving

Logo's

Partners

Co-financiers
Ministerie van economische zaken en klimaat

Aankomende events

Aankomend event