Grondstofverbruik in de maakindustrie verlagen met een hoog opschalingspotentieel

GIST zal grootschalige, experimentele implementatie van innovatieve cleantechoplossingen in de maakindustrie versnellen waardoor het grondstofverbruik significant zal dalen. Hiervoor zullen grootschalige Front End Engineering Designs (FEED's) en haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Het doel is een hefboom van 18 miljoen euro aan investeringen te mobiliseren.

De maakindustrie is verantwoordelijk voor een significant gedeelte van de broeikasgasemissies in Vlaanderen en Nederland. Vandaag worden in deze kapitaalintensieve industrie onvoldoende cleantechinnovaties doorgevoerd om de klimaatambities te halen. Dit heeft te maken met het feit dat mogelijk relevante technologieën (toegepast op industriële schaal) en geschikte leveranciers of technische experts niet gekend zijn. Ook spelen de hoge ontwikkelingskosten en het hoge risicoprofiel een rol. Dit heeft als gevolg dat weinig duurzaamheidsinnovaties de fase van het technische ontwerp halen, laat staan leiden tot investeringen. Hiermee wordt een groot potentieel gemist, dat cruciaal is om de klimaatambities te halen.

Ben jij actief in de maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Zie jij het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? De eerste projectoproep werd afgesloten op 31 augustus 2018. De tweede oproep wordt in oktober geopend. Vanaf 16 oktober 2018 kan je jouw projectaanvraag indienen.

Projectaanvraag

Wil je een projectaanvraag indienen voor het project GIST? Hieronder vind je alle nodige informatie en documentatie.

Projectaanvraag

Projectbeheer

Regelgeving

Logo's

Partners

Aankomende events

Aankomend event