Lessons learned: waar het misliep met de zonneweg

20-08-2019

Geen landgebruik en lokaal gebruik van opgewekte energie, dit waren enkele drijfveren achter de zonnewegen. Sinds 2014 startten enkele proefprojecten zoals een zonnefietspad in Nederland, een zonneweg in Frankrijk en China. Echter blijken de voordelen niet op te wegen tegen de nadelen.

Bestrating van fotovoltaïsche tegels

In dichtbebouwde gebieden was de interesse in zonnewegen groot. De fotovoltaïsche tegels werden speciaal ontwikkeld om elk type voertuig te weerstaan. Door de wegen te bekleden met deze zonnecellen, kon lokaal energie worden opgewekt zonder inbreuk te maken op landbouwoppervlakken of natuurgebieden. Anderzijds, kunnen elektrische verwarmingsstrip toegevoegd worden om sneeuw en ijs te smelten.

In 2014 opende in Krommenie (Nederland) een 70 meter lang zonnefietspad. In Normandië werd eind 2016 een zonneweg van een kilometer geopend op een gewestweg, als proefproject. Ook China werd gedreven door innovatie en een gebrek aan ruimte en installeerde een zonnewegdek van een kilometer op een snelweg in Jinan.

Zwaar verkeer nefast voor productie

De resultaten van het zonnefietspad waren positief, met een hogere opbrengst dan verwacht werd het fietspad verlengd met 20 meter in 2016. In maart 2019 startten 2 pilots voor zwaar verkeer. Deze werden echter snel gestaakt door problemen met de toplaag. De resultaten uit Normandië en Jinan zijn ook teleurstellend. Door de horizontale oriëntatie kunnen de panelen hun beoogde efficiëntie niet halen. Verder wordt de productie gestoord door beschadigingen, bedekkend stof en ander vuil dat blijft liggen. Deze voorbeelden tonen dat de panelen ondanks alle voorbereiding niet bestand zijn aan het verkeer.

Zonne-afdak voor fietspad

Een alternatief kan een zonne-afdak zijn. In Zuid-Korea wordt zo’n 30 kilometer van een fietspad overdekt door zonnepanelen. De panelen worden in hun ideale hoek geïnstalleerd, waardoor de productie optimaal is en er geen vuil op blijft liggen. Bijkomend bieden de panelen schaduw en een droge fietsrit. Anderzijds blijven investeringen in zonneparken en -daken een goede oplossing.

Lees meer via EOS Wetenschap

Aankomende events

Aankomend event