UHasselt ontwikkelt katalysator om van CO2 methaan te maken

07-05-2019

“Methaan is een fossiele brandstof. Verbranding ervan stoot CO2 uit in de atmosfeer. Samen met het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO slaagden we erin om die CO2 uit de atmosfeer te halen en om te zetten in methaan. Een voorbeeld van een cyclusproces.”, aldus Prof. Marlies Van Bael van de Universiteit Hasselt.

Samenwerking UHasselt en TNO

De opvang van CO2 om deze om te zetten naar grondstoffen zoals ureum en methanol is nu al mogelijk. Het Hasseltse team en de medewerkers van TNO in Eindhoven waren bijzonder trots te kunnen aankondigen dat het nu ook mogelijk is om van CO2 methaan te maken. Winning van methaan als fossiele brandstof zou dus - in theorie - niet meer nodig zijn.

Katalysator om CO2 in brandstof om te zetten

Hoe ziet hun innovatieve concept eruit? De wetenschappers ontwikkelden een katalysator, een poeder waarvan er maar heel weinig nodig is om CO2 in brandstof om te zetten. Met deze katalysator kan bij een lage temperatuur en lage druk methaan gevormd worden met zonne-energieOpvallend is dat 55% van de energie uit het zonlicht wordt gebruikt.  “De meeste katalysatoren gebruiken enkel het blauwe licht en UV-gedeelte van het zonlicht. Zo verlies je zonlicht. We gebruiken het volledige zonnespectrum. Zo kunnen we met een relatieve kleine hoeveelheid poeder methaan produceren”, legt Prof. Van Bael uit .

Nog in onderzoeksfase

De bevindingen van de gepubliceerde wetenschappelijke studie zijn een eerste stap. “We gaan kijken of het technisch en economisch haalbaar is om dit op grote schaal toe te passen. Samen met enkele bedrijven uit de staal- en chemische sector testen we hoe de katalysator kan worden ingezet”, aldus Prof. Van Bael.

 

Lees meer: Het Belang van Limburg

Foto copyright UHasselt

Aankomende events

Aankomend event