Betere inzameling van plastic verpakkingen voor een beter recyclaat

03-07-2019

Tegen eind 2020 moet heel België de Nieuwe Blauwe Zak gebruiken, dezelfde van vroeger maar nu mogen bijna alle plastic verpakkingen erbij. “In België willen we tegen 2023 65% van de plastic verpakkingen recycleren”, aldus directeur Patrick Laevers van Fost Plus. “Beter recyclaat is onze ambitie.”

Meer dan de Europese doelstelling

Fost Plus staat in voor zowel de promotie, coördinatie en financiering de inzameling, sortering en verdere recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

In een interview in het magazine Trends is Patrick Laevers bijzonder ambitieus voor een betere inzameling en recyclage van plastic verpakkingen. Europa legt de lat voor recyclage op 55% van die verpakkingen in 2030, Fost Plus gaat voor 65%.

Beter sorteren

“Een beter recyclaat is onze ambitie”. Voor een beter recyclaat moet de recyclage zo goed mogelijk gebeuren. De invoering van de Nieuwe Blauwe Zak is een eerste stap. Een miljoen Belgen sorteert nu al met deze zak, tegen eind 2020 zou het systeem in heel België moeten uitgerold zijn. Fost Plus investeerde 150 miljoen euro in de sorteercentra en nog eens 50 miljoen in recyclage-installaties voor plastic verpakkingen.  "Elke Belg is thuis een goede sorteerder, maar buitenshuis veel minder" zegt Patrick Laevers. In halfopen ruimtes, denk maar aan festivals of in treinstations, wil Fost Plus experimenteren met verschillende methodes om sorteren te motiveren. Ook bedrijven krijgen meer aanmoedingspremies om beter te sorteren.

Circulaire economie

Fost Plus telt 4.868 aangesloten bedrijven, waarvan sommige een hogere bijdrage moeten betalen omdat ze verpakkingen op de markt brengen die moeilijk of niet-recycleerbaar zijn. “Zwarte plastics bijvoorbeeld vergen meer inspanningen. Ik begrijp de klant die daar toch voor kiest, maar dat zal iets duurder worden. De economie zal circulair zijn, of ze zal niet zijn",aldus Laevers. Van die leden zou 41,7% van hun plastic recycleren, een pak beter dan de Belgische (20%) en Europese (22,5%) doelstellingen. “Ik ben het niet eens met de plastic bashing waar sommigen aan doen. Een verpakking heeft een functie, ze is een deel van het product. Uiteraard moet je er geen gebruiken als ze niet nodig is. En als ze wel nodig is, moet je ze zo goed mogelijk recycleren”, zegt Laevers. 

Lees meer via Trends

Aankomende events

Aankomend event