Drie Europese satellieten om CO2-emissies te monitoren

20-06-2019

Om de CO2-emmissies in kaart te brengen zal het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) tegen 2025 drie satellieten lanceren die wereldwijd de CO2-emissie kunnen meten. In 2028 plant de Verenigde Naties een update over die emissies.

Elke bron van CO2 in kaart

Voor de update door de Verenigde Naties zijn specifieke data nodig over de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide en de evolutie ervan. Het ESA reikt de oplossing aan in de vorm van drie satellieten, die in de periode 2026-2027 gegevens zullen verzamelen over de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld. De lanceringen zijn gepland voor 2025. Elke satelliet zal 14 keer per dag rond de aarde draaien en telkens een strook van 250 km observeren. Zo komt elke bron van CO2 wereldwijd elke drie tot vijf dagen in beeld. Met de satellieten zal het eveneens mogelijk zijn om de effecten van bepaalde maatregelen op de CO2-emissie te berekenen.Naast CO2 worden ook andere  broeikasgassen gemeten, waaronder methaan, NO2, SO2.

Europese klimaatdoelstellingen

De data die de satellieten vergaren, zullen ook gebruikt worden om na te gaan of de klimaatdoelstellingen voor het jaar 2030 van de Europese Unie gehaald worden. In 2030 moet de emissie van broeikasgassen 40% lager liggen dan het niveau van 1990 en moet 32% van de energie van hernieuwbare bronnen komen. Tot slot moet de energie-efficiëntie met 30% stijgen tegen 2030.

Financiering nog niet rond

De beslissing over de financiering valt pas aanstaande september. De satellieten zijn een onderdeel van het ruimteprogramma Copernicus, gefinancierd door de Europese Unie en ESA. Zonder de lancerings- en operationele kosten bedraagt het prijskaartje voor de drie satellieten ongeveer 600 miljoen euro.

 

Lees meer: www.weforum.org

Aankomende events

Aankomend event