Publiek-private samenwerking voor duurzame oplossingen

19-06-2019

De metropoolregio Helsinki zet zich in om duurzame oplossingen rond circulaire economie, energie, emissievrije mobiliteit en renovatie van gebouwen op poten te zetten. Publiek-private samenwerkingsmodellen moeten helpen om deze oplossingen uit te voeren.

Transitie in een hogere versnelling

“De veranderingen moeten snel komen,  pilootprojecten zijn niet langer voldoende.” Aan het woord is Tiina Kähö, Executive Director bij de stichting Helsinki Metropolitan Smart & Clean Foundation. Hoewel in Helsinki, net als in vele andere Europese grootsteden, pilootprojecten rond o.a. duurzame mobiliteit en transport in overvloed zijn, mist de hoofdstad volgens Kähö de effectieve daadkracht om die transitie te versnellen. Soms is de politiek een vertragende factor en is er geen afstemming tussen de vele projecten. Vaak is er ook een gebrek aan vertrouwen tussen diverse betrokken partijen. Om deze redenen gelooft ze sterk in publiek-private samenwerkingsmodellen om duurzame ambities door te drukken.

PPPP model

“We proberen met het publiek-private samenwerkingsmodel echt ontwrichtende oplossingen te bieden voor de mensen in Helsinki.” Alle partijen die nodig zijn om het op te lossen, zullen worden betrokken. Hiertoe behoren ook de burgers, want de oplossing moet voor hen nuttig zijn. Vandaar de naam, Public Private Partnership for the People, of PPPP.  Volgens Kähö kan het PPPP model een antwoord bieden op klimaatveranderingen en grondstofschaarste, in de vorm van een systeem om de luchtkwaliteit te meten of om bijvoorbeeld lokaal voedsel te kweken.. Concreet heeft ze een project rond mobiliteit van, naar en rond de luchthaven in het achterhoofd. Verder moet de renovatie van de gebouwen in de hoofdstad op een andere en duurzame manier gebeuren. De opwekking van energie in Helsinki moet een slimme manier gebeuren en er ligt een plan klaar voor het beheer van overtollig regenwater. Kähö beseft dat de implementatie het PPPP model niet evident zal zijn: “We hebben een zware last op onze schouders gelegd.”

 

 

Aankomende events

Aankomend event