Grondstoffen uit industrieel en landbouwkundig afval

06-05-2019

Ons industrieel en landbouwkundig afval bevat een schat aan grondstoffen. Met innovatieve methodes is het mogelijk om CO2 op te vangen en fosfor en stikstof uit water te filteren. Met de combinatie van fytoremediatie en bioraffinage kunnen zelfs zware metalen uit vuile grond worden gehaald.

Ureum en methanol

De uitstoot van CO2 draagt bij tot de huidige milieuproblemen. Met nieuwe procédés is het nu mogelijk om grondstroffen te maken met gercupereerd CO2.  De omzetting van CO2 in ureum is hiervan een voorbeeld. Ureum is een oplos- en bewaarmiddel dat vaak gebruikt wordt in de chemische industrie. Methanol uit CO2 is een andere piste, geschikt voor brandstofcellen. Tot slot kan men met CO2 ook algen cultiveren,die op hun beurt een grondstof voor biobrandstof zijn.

Micro-organismen om elektriciteit op te wekken

Waterzuiveringsinstallaties filteren organische stoffen zoals fosfor en stikstof uit afvalwater. Na industriële verwerking  zijn deze bijzonder geschikt als meststoffen voor de landbouwsector. Op biologisch vlak is het mogelijk micro-organismen in te zetten om giftige organische verontreinigende stoffen in het afvalwater af te breken en te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Zo veranderen waterzuiveringsinstallaties in grote batterijen voor de groene stroom die opgewekt werd door elektrochemisch werkzame bacteriën.

Pteris vittate op arseen vervuilde gronden

Bij bodemvervuiling biedt de combinatie van fytoremediatie en bioraffinage een nieuwe optie. Bij fytoremediatie nemen planten, die in een vervuild gebied worden geplant, de milieuvervuilende stoffen op. Zo wordt bijvoorbeeld de Pteris vittate, een varensoort, gebruikt op arseen vervuilde gronden. Na een bepaalde periode worden de planten geoogst en verder verwerkt om de vervuilende stoffen te isoleren. In de bioraffinage worden de overblijfselen van planten en voedsel verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

 

Lees meer: EOS

Aankomende events

Aankomend event