Van plantenafval tot duurzaam plastic

12-07-2019

Aardolie is een essentiële grondstof voor de productie van nylon, bioplastic en chemicaliën. Een Brits-Amerikaans team ontwikkelde een enzym dat lignine in planten afbreekt. Op die manier zou plantenafval de rol van aardolie kunnen overnemen bij de productie van plastic en nylon.

Lignine-afbrekende enzymen: een stap verder

Een Brits-Amerikaanse team van wetenschappers vond eindelijk een succesvolle methode om lignine efficiënt af te breken. Lignine is een taaie stof in de cellen van planten, die hen verstevigt en beschermt tegen schimmels en bacteriën. Een aantal lignine-afbrekende enzymen zijn reeds geïdentificeerd, maar deze konden slecht één van de bouwstenen afbreken. Om plantenafval te kunnen recycleren, moeten alle bouwstenen van lignine afgebroken worden.

De onderzoekers slaagden erin om de structuur te wijzigen zodat het enzym alle bouwstenen kan omzetten. “We onderzochten met röntgenstralen de structuur van de verschillende enzymen die lignine afbreken. Dat gaf ons de blauwdruk waarop we ons baseerden om een enzym te maken dat ook andere moleculen afbreekt. Vervolgens plantten we bij bacteriën een DNA-code in, waardoor zij dit enzym op grotere schaal produceren”, aldus onderzoeker Dan Hinchen.

Minder afhankelijk van aardolie

Het onderzoek naar ligninevertering is een eerste stap naar de productie van nylon, bioplastic, chemicaliën en carbonvezels zonder aardolie als grondstof. Bovendien produceerde hetzelfde team van onderzoekers vorig jaar al een enzym dat plastic verteert en ons helpt om de strijd tegen het wereldwijde probleem van plastic afval aan te gaan.

Lees meer via EOS Wetenschap

Aankomende events

Aankomend event