Antwerpse start-up iFLUX bindt strijd aan tegen grondwatervervuiling

11-06-2019

“Drinkwater is een schaars goed. We moeten er dus voor zorgen dat de kwaliteit van onze waterbronnen goed is en blijft. Door deze nieuwe Vlaamse technologie kunnen we weer een stap verder gaan in de bescherming van ons grondwater."

Spin-off

Aan het woord is Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel en dit naar aanleiding van een kapitaalinjectie van 1,36 miljoen in de Antwerpse start-up iFLUX, een spin-off van VITO en de Universiteit Antwerpen. Het geld komt van de investeringsfondsen de Vlaamse Milieuholding (VMH) en Qbic II, de UAntwerpen en enkele investeerders die er al van bij de start bij waren. iFLUX heeft een innovatieve meettechniek op punt gesteld om vervuilende stromen of fluxen in kaart te brengen.

Stromen van vervuiling

In de strijd tegen grondwatervervuiling beperken de huidige technieken zich tot lokale metingen en momentopnames. Maar die stroom van vervuilende polluenten is net zo belangrijk. “Het is belangrijk om het verspreidingsrisico correct in te schatten om zo te gaan naar een efficiënte sanering. Als je weet waar de vervuiling naar toe vloeit, kan je een beter saneringsplan voorstellen”, aldus Tim Op ‘t Eyndt, commerciële verantwoordelijke van iFLUX.

Lagere saneringskosten

De kapitaalinjectie is meer dan welkom. De Antwerpse start-up gaat de techniek verder digitaliseren met sensoren, die de verspreiding van vervuilende stoffen doorheen de hele waterketen in de gaten zullen houden. “Daarom integreren we onze meetmethode vandaag in een real-time sensing applicatie, om zo unieke data aan te leveren die helpen om grondwater sneller en efficiënter te beheren”, zegt Goedele Verreydt, die de technologie heeft ontwikkeld. “Onze technologie laat toe om het saneringsprobleem beter in kaart te brengen. Dan kan je de kosten voor die sanering drastisch naar omlaag brengen”, vult Tim Op ‘t Eyndt nog aan.

Internationale groei

Met deze nieuwe technologie en de kapitaalinjectie is iFLUX klaar om internationaal door te groeien. “Deze kapitaalinjectie zorgt ervoor dat we deze problematiek op globaal niveau kunnen aanpakken”, klinkt het. “Met de steun van VMH kan dit bedrijf zich verder ontwikkelen en ook de Vlaamse technologie in het buitenland verder verspreiden”, volgens Vlaams minister Van den Heuvel.

Lees meer via Kanaal Z

Aankomende events

Aankomend event