Ventilus-hoogspanningslijn voor nieuwe windenergieparken

18-04-2019

De Vlaamse regering heeft de startnota voor de aanleg van de Ventilus-hoogspanningslijn goedgekeurd. Die zal dwars door West-Vlaanderen lopen, van noord naar zuid. De elektriciteit zal van een windmolenpark voor de Belgische kust komen. Nu komt de fase van de publieke raadpleging.

Elektriciteit voor diepvriesbedrijven

De Ventilus-hoogspanningslijn van 82 kilometer, van de kust tot in zuiden van West-Vlaanderen, moet de elektriciteitsvoorziening van de West-Vlaamse bedrijven verbeteren. Vooral in de bedrijvenzones van Roeselare en Izegem, waar heel wat diepvriesbedrijven voor hun koeling elektriciteit nodig hebben. Ventilus moet er eveneens voor zorgen dat de opgewekte energie van de windmolenparken tot in de provincie Henegouwen geraakt.

Publieke consultatie

De aanleg van de Ventilus-hoogspanningslijn is belangrijk om de nieuwe windmolenparken voor de Belgische kust erop aan te sluiten. Hoogspanningsbeheerder Elia weet dat de aanleg van de masten en de werken op tegenwind kunnen stuiten bij de burgers en de betrokken partijen. Tussen Zedelgem en Ardooie is Elia van plan om die nieuwe lijn van 22 kilometer bovengronds aan te leggen. De helft van die nieuwe verbinding loopt volgens het voorgestelde plan langs de E403 van Brugge naar Kortrijk. Voor de rest van het traject zal Elia bestaande hoogspanningsmasten en -lijnen gebruiken. De publieke consultatie komt er voor de buurtbewoners van Zedelgem, die in hun buurt meer masten zullen zien opduiken.

Koningin der Badsteden

Na de publieke consultatie kan Elia aan de slag om het definitieve traject van de Ventilus-hoogspanningslijn vast te leggen. Waar de aansluiting van het windmolenpark op de Ventilus-lijn zal gebeuren, heeft Elia nog niet bepaald. In totaal liggen er zes aanlandingspunten op tafel, gelegen tussen de haven van Zeebrugge en Oostende. De eerste keuze van de hoogspanningsbeheerder is een aanlandingspunt tussen Oosten en Bredene, naast het Fort Napoleon.

Lees meer via De Standaard

Aankomende events

Aankomend event