Zelfrijdende auto’s: Waymo bouwt voorsprong verder uit

15-03-2019

Amerikaanse en internationale bedrijven werken koortsachtig verder aan de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. De Amerikaanse producent Waymo is al een decennium hiermee bezig en uit nieuwe testgegevens blijkt duidelijk dat ze de concurrenten verder achter zich laten.

Waymo, een zusterbedrijf van Google, zet volop in op zelfrijdende wagens

In Amerikaanse sciencefictionseries en -films bestaan ze al veel langer dan een decennium, de zelfrijdende auto’s. Iets meer dan tien jaar geleden liet internetgigant Google weten een zelfrijdende wagen te willen ontwikkelen. Google stootte die activiteit echter af aan het zusterbedrijf Waymo dat sindsdien hierin verder investeert.

17.731 km zonder manuele interventie

Niet zonder succes, blijkt nu. Eén van de belangrijke tests is om te kijken hoeveel kilometers de zelfrijdende auto’s rijden zonder dat de back-upbestuurder zelf manueel moest ingrijpen. In de periode december 2017 – november 2018 namen negen bedrijven aan deze testfase deel in de Amerikaanse staat Californië. De Waymo-wagen reed gemiddeld 17.731 km vooraleer de back-upbestuurder zelf actie moest ondernemen. Bij General Motors bedroeg dit 8.376 km, Zoox 3.094 km en Nuro 1.654 km. De zelfrijdende wagens van Uber en Apple bengelen onderaan het lijstje, want hun wagens kunnen met moeite enkele kilometers zelfstandig rijden.

Geen vooruitgang bij andere concurrenten

Deze testresultaten tonen duidelijk de voorsprong die Waymo heeft ten opzichte van zijn rivalen. Maar ook andere feiten wijzen in die richting. Bovenvermelde test vond eveneens plaats eerder in 2017 en toen haalde Waymo maar de helft van het aantal kilometers zonder interventie. Deze verdubbeling staat in schril contrast met de moeilijkheden die andere producenten nog steeds ondervinden. Zo moest Uber na een dodelijk ongeval heel wat tests opschorten. En producenten zoals Mercedes-Benz, Toyota Research Institute en Apple boeken geen enkele vooruitgang bij opeenvolgende tests, gelijkaardig aan de test in dit artikel.

Lees meer via Financial Times

Aankomende events

Aankomend event