Costa Rica gaat voor nul CO2-uitstoot in 2050

07-03-2019

Als Costa Rica erin slaagt om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, dan zou de ecologische voetafdruk in 2035 dezelfde zijn als in 1940. En in 2050 wil men dit zelfs tot op nul brengen. Maar het belooft geen makkelijke oefening te worden, 40% van de vervuilende emissies komt van transport.

Groen transport

Een van de eerste stappen om de CO2-uitstoot te verminderen, is investeren in groene transportmiddelen. In 2035 wil de Costa Ricaanse overheid dat 70% van de bussen en 25% van de wagens elektrisch aangedreven worden. Tegen 2050 zouden alle bussen en taxi’s elektrisch moeten zijn. De nieuwe elektrische treinverbinding in de hoofdstad gaat de helft van de 31 wijken met elkaar verbinden. De start van deze lijn is voorzien in 2022. Waterstof en biobrandstoffen zijn bijkomende alternatieven voor groen transport.

Meer bossen

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werden er massaal bossen gekapt in Costa Rica. Die trend is de laatste decennia volledig omgekeerd. In de jaren 80 namen bossen 25% van de oppervlakte van Costa Rica in. In 2013 was dit percentage gestegen naar 50%. Terwijl Costa Rica erin slaagt om steeds meer bossen aan te planten, blijven andere Latijns-Amerikaanse landen massaal ontbossen.

Uitdaging

De plannen van de president en zijn regering mogen dan wel ambitieus zijn, de uitwerking in de praktijk zal niet zo evident zijn. In de eerste plaats omdat meer en meer Costa Ricanen een wagen aanschaffen en de vraag naar benzine en diesel nu snel stijgt. Ongeveer 12% van de inkomsten van de overheid komt uit accijnzen op brandstoffen en bij elektrische wagens en bussen gaan die inkomsten wegvallen. Tijdens de transformatie moet de economie van het land blijven groeien om de nodige groene investeringen te kunnen doen. De vraag is of dat compatibel is met een steeds kleinere ecologische voetafdruk. Toch komt nu al 98% van de energie uit hernieuwbare bronnen. Los van de vele uitdagingen wil de overheid van Costa Rica vooral het goede voorbeeld geven, niet alleen in Centraal- en Latijns-Amerika, maar ook daarbuiten.

Lees meer via World Economic Forum

Aankomende events

Aankomend event