Nieuw digitaal platform stimuleert duurzaam ondernemen

22-08-2018

Een nieuw digitaal platform, Global Sustainable Development Enterprise System (GSES), werd vorige week gelanceerd. De tool maakt het mogelijk voor bedrijven om hun milieu-impact beter te meten en die data vervolgens om te zetten in concrete doelstellingen.

Het Nationale Duurzaamheid Instituut ontwikkelde dit overkoepelend en internationaal systeem dat alle data verzamelt van al bestaande (sector)specifieke duurzaamheidscertificaten. Bedrijven kunnen dan gemakkelijk een self-assessment doen en vervolgens ervoor kiezen om dit te laten valideren of certificeren.

Wat meet het digitale platform nu precies?

Het systeem heeft een duurzame standaard voor de volgende pijlers:

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
  • CO2-reductie
  • Circulair ondernemen op bedrijfs-, keten en productniveau

Daarnaast vind je in het platform ook de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de 169 subdoelstellingen daarvan terug. Op die manier wordt de progressie van deze doelstellingen ook meetbaar.

Hoe werkt het nieuwe GSES-platform?

De evolutie op het vlak van SDG’s wordt gemeten met een SDG Organization Index, die voor elke organisatie werd ontworpen. Zo kunnen bedrijven kiezen aan welke SDG’s ze de komende jaren willen bijdragen. Op basis van een checklist wordt dan een nulmeting gedaan en worden de subdoelstellingen vastgelegd. Die progressie op de subdoelstellingen wordt gemonitord. Als de organisatie een subdoelstelling behaalt, dan wordt die beloond met een SDG Achievement. Tot slot verschijnen de resultaten op het sustainability dashboard van het platform. 

Ben je geïnteresseerd om het GSES-platform te gebruiken?

Schrijf dan hier gratis in en start met het uitvoeren van een self-assessment.

Aankomende events

Aankomend event