Burgers van Halle krijgen inspraak bij straatverlichting en investeren mee

08-04-2019

Begin 2018 ging in Halle een Programma Innovatieve Overheidsopdracht (PIO) van de Vlaamse overheid van start. De aankoop van straatlicht zal voortaan via de principes van de circulaire economie gebeuren. De stad is niet langer eigenaar van de straatlampen, maar betaalt voor de service.

Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie

In elke stad neemt de straatverlichting  een serieuze hap uit het budget. “Slimme” en duurzame straatlampen vormen een uitdaging. De stad Halle tekende in bij de eerste call van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse overheid. Het project bestaat erin om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te gebruiken voor de straatverlichting. Burgers participeren en financieren dit project en hebben zelfs inspraak in het lichtcomfort. De ondersteuning van dit project komt uit verschillende hoeken: Cleantech Flanders, netbeheerder Fluvius, het Programma Innovatieve Overheidsopdracht (PIO), NV Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). 

Doof- en dimstrategie

De stad Halle zal niet langer eigenaar van de straatlampen zijn, maar betalen voor de service. De 5.887 openbare verlichtingspalen zullen allemaal worden vernieuwd en verduurzaamd om fors op energie te besparen. Ook de CO2-uitstoot zal hierdoor met bijna 40% dalen. “Slimme” lampen zullen het straatlicht kunnen dimmen of versterken, bijvoorbeeld wanneer een fietser de straat infietst.

Bevraging van burgers

In het kader van deze PIO krijgen de inwoners van deelgemeente Lembeek binnenkort een vragenlijst in de bus. Ze mogen hun mening geven of in hun straat de “slimme” lampen met sensoren mogen worden geplaatst, waar die moeten komen en wanneer ze moeten aangaan. Ze kunnen zelfs aangeven of de verlichtingspaal ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen of wagens moet hebben.

Voorbeeld voor Vlaanderen

De uiteindelijke resultaten van zowel de PIO in Halle als de bevraging van de inwoners van Lembeek zijn belangrijk voor de uitrol van gelijkaardige initiatieven in de rest van Vlaanderen. Elke stad is immers geïnteresseerd om actief werk te maken van de klimaatdoelstellingen om minstens 20% energie en CO2 te besparen tegen 2020.

 

Lees meer: Het Nieuwsblad

Aankomende events

Aankomend event