IMPROVED: een mobiele testinstallatie voor industrieel waterhergebruik

07-09-2016

IMPROVED staat voor Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta en onderzoekt hoe alternatieve waterbronnen zoals brak oppervlaktewater en afvalwater het efficiëntst kunnen worden gezuiverd voor hergebruik in de industrie.

Hiervoor wordt er in februari 2017 gestart met de bouw van een mobiele onderzoeksinstallatie. In deze mobiele testinfrastructuur kunnen zeven verschillende waterzuiveringstechnieken worden getest. Als het afvalwater dan kan worden opgewaardeerd tot proceswater van de juiste kwaliteit wordt de waterkringloop beter gesloten. Hierdoor vermindert ook de zoetwatervraag van de industrie.

De mobiele onderzoeksinfrastructuur laat niet alleen toe om waterzuiveringstrajecten te testen, maar ook de invloed van de waterkwaliteit op corrosie en vervuiling kan worden gesimuleerd zonder in het echte proces te moeten ingrijpen. De installatie zal bedrijven dus helpen om een integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen.

Deze partners zetten zich met IMPROVED in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen: BASF, Dow, Evides, HZ University of Applied Science, Cleantech Flanders, IEC, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Zeeland, SKIW, Universiteit Gent, Vlakwa en Yara. De mobiele installatie wordt getest bij Yara, BASF en Dow.

Meer informatie

Aankomende events

Aankomend event