Greenyard Horticulture behoort tot de Europese top van de substraatproducenten

21-09-2016

De natuur naar de stad brengen is niet eenvoudig. Want hoe zorg je ervoor dat de wortels ruimte en zuurstof krijgen in een dicht gebetonneerde straat? Greenyard Horticulture werkt hiervoor samen met lokale spelers om zo goede substraten voor groen in de stad te maken.

Onder andere de stadslandbouwers van ROOD FOOD helpen Greenyard om nog betere substraten te maken door groenten te telen op de substraten in een dakmoestuin. Dit Gents project leidde dan ook tot de aanleg van de grootste Greenyard horticulture in Vlaanderen, namelijk 500 m2. Andere groene stadsinistatieven zijn: educatieve moestuinbakken voor scholen, substraten voor bodembedekking en bomengranulaat.

De natuurbeheerresten uit heide- en bosbeheer in Vlaanderen worden in de toekomst ook als grondstof gebruikt in de substraten van Greenyard. Dit vermindert de ecologische impact van de substraten. Daarom zullen alle potentieel geschikte biomassastromen worden onderzocht op hun bruikbaarheid als grondstof.

Op jaarbasis produceert Greenyard 1,5 miljoen m3substraat en zijn ze hiermee de derde grootste substraatproducent in Europa. 

Meer informatie

Aankomende events

Aankomend event