Rodenhuizedok is het grootste geïntegreerd productiecomplex rond bio-energie in Europa

12-10-2016

De bioraffinagecluster in de Gentse haven produceert onder andere bio-ethanol, biodiesel en bio-elektriciteit. Doordat het productieproces zich op één locatie bevindt, levert dit hoge eco-efficiëntie van het productieproces en economische voordelen van schaalgrootte op. 

In 2005 werd Ghent Bio-Energy Valley - nu Flanders Biobased Valley - opgericht om de ontwikkeling van de biogebaseerde economie in Vlaanderen te ondersteunen en te promoten. Dit leidde tot de realisatie van de Rodenhuize bioraffinaderijcluster in de haven van Gent. Uiteindelijk werd de site het grootste geïntegreerde productiecomplex voor bio-energie in Europa.

Vandaag staat de Gentse regio in voor 90% van de Vlaamse biobrandstoffenproductie. Vlaanderen wil tegen 2030 behoren tot de meest competitieve regio’s in Europa op het vlak van biogebaseerde economie. Flanders Biobased Valley wil hier samen met Bio Base Europe een voortrekkersrol in spelen. De biogebaseerde activiteiten in de Gentse haven zullen dan ook worden uitgebreid. Hiervoor werd al 80 hectare in het nieuwe Kluizendok gereserveerd. 

Meer informatie vind je hier

Aankomende events

Aankomend event